Kontakt - Oddział w diecezji Płockiej

   Fundacja Adoremus Te Christe

NIP 7822920078
    REGON 524584490
  KRS  0001022291

Nr konta: 02 1020 4027 0000 1902 1886 8490


plocka[at]adoremustechriste.pl

tel. 780 645 523

ul. A. Dygasińskiego 13, 06-400 Ciechanów

"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i modlitwach "
(Dz 2, 42)